ODTÜ Anket Servisi Örnek Anket (Tüm Soru Tipleri)


Bu anket, LimeSurvey sistemi altında kullanabileceğiniz tüm soru tiplerini göstermektedir.
Bazı sorular için aynı soru tipinin farklı gösterimleri de bulunmaktadır.

Burası Anketin karşılama alanıdır.
Genellikle anketin kim tarafından ne amaçla düzenlendiği ile ilgili bilgiler bu alanda yer alır.
Bu alanı "Genel Ayarlar" kısmından düzenleyebilirsiniz.

Bu ankette 34 soru var.
  Kişisel gizliliğiniz üzerine bir not
Bu anket anonimdir.
Özellikle bu amaçla bir soru sorulmadıysa, anket yanıtlarınızın kayıtları kimliğinizle ilgili bir bilgi içermez. Bu ankete erişmek için bir pin kodu kullandıysanız, bu belirleyici pin kodunun yanıtlarınız ile ilişkilendirmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Pin kodları ayrı bir veri tabanında tutulur ve yalnızca anketi tamamladığınızda ya da yapmaktan vazgeçtiğinizde güncellenir. Anket yanıtları ile pin kodlarını ilişkilendirmenin bir yolu yoktur.
 


Tek seçimli sorular
Bu gruptaki sorular kullanıcının seçeneklerden sadece birini işaretleyebileceği türdedir.

1) 5 seçenekli soru tipi (Rakam seçimi)
Dans etmekle ilgili duygularınızı 1 ile 5 arasında puanlayınız.
HelpBurada katılımcının 1 ile 5 arasında puan verebileceği bir cümle/soru yer almalıdır.
2) 5 seçenekli soru tipi (Yıldız seçimi)
Dans etmekle ilgili duygularınızı 1 ile 5 arasında puanlayınız.
HelpBurada katılımcı 1 ile 5 arasındaki puanı yıldız üzerinden görsel bir şekilde sunabilmektedir.
3) 5 seçenekli soru tipi (Yüz ifadesinden seçim)
Dans etmekle ilgili duygularınızı 1 ile 5 arasında puanlayınız.
HelpBurada katılımcı 1 ile 5 arasındaki puanı yüz ifadeleri üzerinden görsel bir şekilde sunabilmektedir.
4) Menüden tekli seçim
Mezun olduğunuz okul türünü işaretleyiniz.
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçiniz

HelpBu tip sorular katılımcının yanıtını menü şeklinde açılan bir listeden vermesine olanak sağlamaktadır.
Soruda yer alan "Diğer (Askeri okullar, yurtdışı vb.)" ifadesi gelişmiş seçenekler bölümünden "Diğer seçeneğinin etiketi" alanı kullanılarak eklenmiştir.
5) Açık alandan tekli seçim
Mezun olduğunuz okul türünü işaretleyiniz.
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçiniz
HelpBu soru tipinde katılımcı, görüntülenen seçenekler arasından kendisine uygun olan bir seçeneği işaretleyebilmektedir.
Soruda yer alan "Diğer (Askeri okullar, yurtdışı vb.)" ifadesi gelişmiş seçenekler bölümünden "Diğer seçeneğinin etiketi" alanı kullanılarak eklenmiştir.
6) Açık alandan tekli seçim (Açıklamalı soru)
Bilgisayar kullanma düzeyinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçiniz

HelpBazen katılımcının seçeneklerden birini seçmesinin yanı sıra o seçimle ilgili açıklama yapması da beklenebilir. Bu gibi durumlarda "Açıklamalı Liste" soru tipi kullanılır.

Dizi soruları
Bu grupta değişik dizi soruları bulunmaktadır.

7) Ortak yanıtlar için tek seçimli soru dizisi (Açık seçeneklerden)
Aşağıda listelenen bilişim araçları ile ilgili bilgi düzeyinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
  Acemi Temel Düzey Ortalama Ortalamanın üstünde Usta
Facebook
Moodle
Ofis Uygulamaları (Word/excel vs)
Unix
HelpAynı yanıt grubundan bir seçeneğin işaretlendiği çok sayıda soru grubu için "Dizi" soru tipi kullanılır.
Yukarıdaki örnekte, katılımcının her alt soru için görünen hücrelerden uygun olanı seçmesi istenmiştir.
8) Ortak yanıtlar için tek seçimli soru dizisi (Listeden seçim)
Aşağıda listelenen bilişim araçları ile ilgili bilgi düzeyinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Facebook
Moodle
Ofis Uygulamaları (Word/excel vs)
Unix
HelpAynı yanıt grubundan bir seçeneğin işaretlendiği çok sayıda soru grubu için "Dizi" soru tipi kullanılır.
Yukarıdaki örnekte katılımcının uygun her alt soru için uygun seçeneği menü şeklinde açılan bir listeden seçmesi istenmektedir.
9) Ortak yanıtlar için (sütun bazında) tek seçimli soru dizisi
  Facebook Moodle Ofis Uygulamaları (Word/excel vs) Unix
Acemi
Temel Düzey
Ortalama
Ortalamanın üstünde
Usta
HelpBu soru yukarıdaki soruyla aynıdır, sadece seçimler satır değil, sütun bazında yapılmaktadır.
10) Anlamsal farka dayalı soru dizisi

  -2 -1 0 1 2  
siyah beyaz
açık kapalı
uzak yakın
kolay zor
HelpBu soru tipi belli zıt kavramlar arasında katılımcının seçimini sorgulamak için oluşturulabilir. Bunun için soru satırlarını alt soruların düzenlendiği ekrandan "Siyah|Beyaz" şeklinde tanımlamanız gerekmektedir. Diğer bir deyişle zıt anlamlı ifadeleri birbirinden "|" işareti ile ayırarak yazmalısınız.
11) 5li ölçekli soru tipi
Aşağıdaki ifadeleri 1; Kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum olacak şekilde size uygun şekilde yanıtlayınız.
  1 2 3 4 5
Internet temelli dersler çok faydalıdır
Proje temelli öğretim uygulamaları öğrenmeyi etkinleştirir
Görsellerle zenginleştirilmiş bir ders öğrencinin dikkatini dağıtır
Video gösterimi derse olan ilgiyi arttırır
HelpKesinlikle Katılıyorum - Kesinlikle Katılmıyorum arasında yer alan anket ölçekleri için bu soru tipi kullanılır.
12) 10lu ölçekli soru tipi
Aşağıdaki konularla ilgili bilgi düzeyinizi 1 ile 10 arasında puanlayınız.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bilgisayar okuryazarlığı
Ofis Uygulamalarına hakimiyet
Fotokopi Makinası Kullanımı
HelpKatılımcının belli konuda bilgileri 1-10 arasında puanlayarak vermesi durumunda bu tip bir soru şablonu kullanılabilir.
Buradaki örnekte katılımcının kendi bilgi seviyesi ile ilgili özdeğerlendirmesi örnek olarak verilmiştir.
13) Arttı/Azaldı/Değişmedi Soru tipi

  Arttır Aynı Azalt
Heyecan
Sevinç
Endişe
Korku
Gurur
Güven
HelpBurada katılımcının belli durumlar için artma-azalma eksenindeki değişimleri sorgulanmaktadır. (Yukarıdaki örnekte duygu durumları örnek verilmiştir.)
14) Evet/Hayır/Belirsiz soru tipi
  Evet Açık değil Hayır
UHT sütler hijyenik olduğu için yararlıdır
Pastorize sütler yeterli steril şartları sağlamamaktadır
Cam şişede satılan sütler karton ambalaja göre daha sağlıklıdır
HelpBurada kullanıcının çeşitli argümanlarla ilgili görüşleri evet-hayır ölçeğinde sorgulanmaktadır. Evet, hayır ve belirsiz ifadeleri soru tipinin bir niteliği olarak otomatik gelmektedir.
15) Sayı dizisi
Aşağıdaki arama motorlarını ilgili kriterlere göre 10 ile 100 arasında puanlayınız
  Hız Tutarlılık Tasarım
Google
Bing
Yahoo
Yandex
HelpSorgulanan niteliklerle ilgili sayısal seçim menüsü içeren bir tablo oluşturur. Sayısal puan aralığı ve adım farkları "Gelişmiş Seçenekler" menüsünden düzenlenebilir. Örnekte 10 ile 100 arası 5 birim artan sayı dizisi düzenlenmiştir.
16) Metin dizisi
Aşağıda belirtilmiş arama motorları hakkındaki düşüncelerinizi belirtilen kritere göre ilgili alana yazınız.
  Hız Tutarlılık Tasarım
Google
Bing
Yahoo
Yandex
17) İşaret dizisi
Aşağıda belirtilen arama motorları ile ilgili önem verdiğiniz kriterleri işaretleyiniz.
  Hız Tutarlılık Tasarım
Google
Bing
Yahoo
Yandex
HelpBu soruda yukarıdaki iki soru ile aynı etiketler kullanılmıştır. İşaret kutularının çıkması için Gelişmiş Seçeneklerden "İşaret Kutusu Yerleşimi"ni "evet" olarak seçmeniz gerekmektedir.
18) İki ölçekli anket (menüden seçim)
Aşağıdaki faaliyetlerin sizi ne düzeyde memnun ettiğini ve verdiğiniz önem düzeyini belirtiniz.
  Memnuniyet düzeyi   Önem düzeyi
HelpBu soruda katılımcının soruyu ilgili ölçeğe göre menü şeklinde açılan bir listeden yanıtlaması sağlanmaktadır.
19) İki ölçekli anket (Açık alandan seçim)
Aşağıdaki faaliyetlerin sizi ne düzeyde memnun ettiğini ve verdiğiniz önem düzeyini belirtiniz.
  Memnuniyet düzeyi   Önem düzeyi
  Hiç Az Orta Çok Oldukça çok   Önemsiz Az Önemli Önemli Çok önemli Fikrim Yok
Bilgisayarda oyun oynamak  
Televizyon izlemek  
Kitap okumak  
Dans etmek  
HelpBu soru tipinde katılımcı iki ölçekte de görüntülenen seçenekler arasından kendisine uygun olan bir seçeneği işaretleyebilmektedir.

Yanıtı tanımlı sorular
Bu soru grubunda evet-hayır, cinsiyet gibi sistemde tanımlanmış soruları soru tipinden hazır olarak tanımlayabilirsiniz. Ayrıca farklı seçeneklerin bulunduğu şablonlar da hazırlayabilirsiniz.

20) Cinsiyet
HelpSoru tipi alanından "Cinsiyet" seçildiğinde "Kadın" ve "Erkek" seçenekleri otomatik olarak görüntülenmektedir.
21) Tarih (Takvim Şablonlu)

Biçim: dd.mm.yyyy

HelpSoru tipi alanından "Tarih" seçeneğini seçtiğinizde tarih bilgisinin seçilebildiği bir alan yaratabilirsiniz.
Gelişmiş seçenekler alanından Minimum ve Maksimum yılları ayarlayabilirsiniz.
22) Tarih (Menü tipinde)

Help"Soru tipi" alanından "Tarih" seçeneğini seçtiğinizde tarih bilgisinin seçilebildiği bir alan yaratabilirsiniz.
Gelişmiş seçenekler alanından Minimum ve Maksimum yılları ayarlayabilirsiniz.
Gün - Ay - Yıl seçeneklerinin görüntülenmesi için "Gelişmiş Seçenekler" alanında "Tıkla aç kutularını göster" alanını "Evet" olarak belirlemeniz gerekmektedir.
23) Evet/Hayır sorusu
Düzenli takip ettiğiniz bir e-dergi var mı?
HelpBu soru "evet/hayır" tipinde bir sorudur, seçenekler otomatik görüntülenmektedir.
Dikkat: Bu sorunun yanıtlarına bağlı olarak iki koşul eklenmiştir. Detaylı bilgi için evet ya da hayır seçeneklerinden birini seçiniz. Koşullu sorular her soru tipi için kullanılabilir. Bu soru örnek olarak verilmiştir.
24) Birden çok sayısal giriş
Aşağıdaki soruları yıl cinsinden yanıtlayınız.

Bu alanlara yalnız sayılar yazılabilir.

 • yıl
 • yıl
HelpBu alana saydece sayısal veriler girilebilir. Ayrıca yanıtlar için birimler tanımlanabilir.
25) Birden çok sayısal giriş (kayan düğme üzerinden seçim)
Aşağıdaki ifadeleri 0 ile 100 arasında puanlayınız.
 • 0
  100
 • 0
  100
 • 0
  100
 • 0
  100
HelpBu alandaki sayısal değerleri kayan düğme üzerinden göstermek mümkündür. Bunun için gelişmiş seçenekler bölümünden "Kaydırıcı" bölümündeki seçenekleri inceleyiniz.
26) Sıralama Soruları
Soldaki listede, en yüksek dereceli ögeden başlayarak en düşük dereceli ögeye doğru sırayla tıklayınız.
  
   
Derecelendirmeniz:
 
 
 
 
Sıralanmış listenizden son ögeyi çıkarmak için her ögenin sağ yanındaki makasa tıklayınız.
HelpKatılımcıdan belli ifadeleri önem/ilgi ya da belirleyebileceğiniz farklı bir kategoriye göre sıralamak için "Derecelendirme" soru tipi seçilebilir.

Metin soruları
Bu kategoride katılımcının uzun ya da kısa metin girebileceği alanlardan oluşan sorular bulunmaktadır.

27) Kısa Serbest Metin
Adınız Soyadınız

HelpMetin tipindeki sorular için metin soruları tipinden "Kısa Serbest Metin" tipini kullanabilirsiniz.
28) Birden çok kısa metin

HelpAynı soruyla birden çok metin girişinin gerektiği durumlarda "Birden çok kısa metin" soru tipini kulanabilirisiniz.
29) Çok satırlı serbest metin girişi
Ev adresiniz
HelpBirden çok satır içeren metin girişleri için bu soru tipi kullanılır.
30) Uzun metin girişi
HelpBu soru tipi katılımcının paragraf ve benzeri büyüklükte metinleri girmesine olanak sağlamaktadır.

Çok seçimli soru tipleri
Bu grupta katılımcının birden çok seçim yapabileceği soru tipleri yer almaktadır.

31) Birden çok seçilebilir soru
Aşağıda bazı yazılım isimleri verilmiştir. Kullanmayı bildiklerinizi işaretleyiniz.
HelpBu soruda katılımcıya sunulan seçeneklerden biri ya da bir kaçını işaretleme olanağı tanınmıştır.
32) Birden çok seçilebilir açıklamalı soru
Aşağıda bazı yazılım isimleri verilmiştir. Kullanmayı bildiklerinizi işaretleyip yanlarına kısa açıklama yazınız.
Uyanların tümünü seçiniz.
HelpBu soruda katılımcıya sunulan seçeneklerden bir kaçını işaretleme olanağının yanı sıra seçimleri ile ilgili dilerse açıklama yapabileceği bir alan da sağlanmıştır.
Bunun için "Açıklamalı birden çok seçenek" soru tipinin seçilmesi gerekmektedir.


Bu anket şu anda etkin değil. Yanıtlarınız kaydedemeyeceksiniz.