ODTU Anket Servisi Örnek Anket


Bu soru gurubunda sayısal, çoktan seçmeli, çoklu seçimli ve ölçek soruları yer almaktadır.


Bu ankette 13 soru var.

Seçenekleri tanımlanmış ve sınırlandırılmış sorular
Bu soru grubunda evet-hayır, cinsiyet gibi sistemde tanımlanmış soruları soru tipinden hazır olarak tanımlayabilirsiniz. Ayrıca farklı seçeneklerin bulunduğu şablonlar da hazırlayabilirsiniz. Bunlara ek olarak yanıtlarında sadece sayısal verilerin girilebildiği sorular hazırlamak ve bu sayısal verilerin birimlerini tanımlamak da mümkündür. Örnek metinde bazı sorular kullanıcının hayal gücüne bırakılmıştır.

1) Cinsiyet
Help"Maske sorular" alanından "Cinsiyet" seçildiğinde "Kadın" ve "Erkek" seçenekleri otomatik olarak görüntülenmektedir.
2a) Tarih (Takvim Şablonlu)

Biçim: dd.mm.yyyy

Help"Maske Sorular" alanından "Tarih" seçeneğini seçtiğinizde tarih bilgisinin seçilebildiği bir alan yaratabilirsiniz. Gelişmiş seçenekler alanından Minimum ve Maksimum yılları ayarlayabilirsiniz.
2b) Tarih (Menü tipinde)

Help"Maske Sorular" alanından "Tarih" seçeneğini seçtiğinizde tarih bilgisinin seçilebildiği bir alan yaratabilirsiniz. Gelişmiş seçenekler alanından Minimum ve Maksimum yılları ayarlayabilirsiniz. Gün - Ay - Yıl seçeneklerinin görüntülenmesi için "Gelişmiş Seçenekler" alanında "Display Dropdown Boxes" alanını "Yes" olarak belirlemeniz gerekmektedir.
3) Düzenli takip ettiğiniz bir e-dergi var mı?
HelpBu soru "evet/hayır" tipinde bir sorudur, seçenekler otomatik görüntülenmektedir.
4) Aşağıdaki soruları yıl cinsinden yanıtlayınız.

Bu alanlara yalnız sayılar yazılabilir.

  • yıl
  • yıl
HelpBu alana saydece sayısal veriler girilebilir. Ayrıca yanıtlar için birimler tanımlanabilir.

Soru dizisi örnekleri
Bu soru grubunda kullanıcıların belli kavramlarla ilgili düşüncelerini belli ölçekler dahilinde öğrenmeye yönelik soru dizisi örnekleri bulunmaktadır.

1) Evet - Açık değil - Hayır soru grubu
  Evet Açık değil Hayır
UHT sütler hijyenik olduğu için yararlıdır
Pastorize sütler yeterli steril şartları sağlamamaktadır
Cam şişede satılan sütler karton ambalaja göre daha sağlıklıdır
HelpBu alanda yer alan Evet, Açık değil ve Hayır ifadeleri sistem tarafından oluşturulmuştur. Bunun için soru tipi olarak "Array (yes/No/Uncertain)" seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.
2) Anlamsal farka dayalı soru dizisi
  1 2 3 4 5  
Uzun Kısa
Siyah Beyaz
Acı Tatlı
Kolay Zor
HelpBu soru tipi belli zıt kavramlar arasında kullanıcının seçimini sorugulamak için oluşturulabilir. Bunun için soru satırlarını "Güzel|Çirkin" şeklinde tanımlamanız gerekmektedir.
3) Ortak yanıtlar için tek seçimli soru dizisi
  Acemi Temel Düzey Ortalama Ortalamanın üstünde Usta
Facebook
Moodle
Ofis Uygulamaları (Word/excel vs)
Unix
4) 10 Ölçekli soru dizisi
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bilgisayar okuryazarlığı
Ofis Uygulamalarına hakimiyet
Ingilizce Anlama
Ingilizce Konuşma
Ingilizce Yazma
Fotokopi Makinası
HelpKullanıcının belli konuda bilgileri puanlayarak vermesi durumunda bu tip bir soru şablonu kullanılabilir. Bunun için Array (10 Point choice) kullanılmaktadır.
5) 5li ölçekli soru tipi Genellikle Kesinlikle Katılıyorum - Kesinlikle Katılmıyorum arasında yer alan anket ölçekleri için bu soru tipi kullanılır.
  1 2 3 4 5
Internet temelli dersler çok faydalıdır
Proje temelli öğretim uygulamaları öğrenmeyi etkinleştirir
Görsellerle zenginleştirilmiş bir ders öğrencinin dikkatini dağıtır
Video gösterimi derse olan ilgili arttırır
6) İki ölçekli anket: Aşağıdaki ilgili ilgili sizi ne düzeyde memnun ettiği ve ne düzeyde önem verdiğinizi belirtiniz.
  Memnuniyet düzeyi   Önem düzeyi
  Hiç Az Orta Çok Oldukça çok   Önemsiz Az Önemli Önemli Çok önemli Fikrim Yok
Bilgisayarda oyun oynamak  
Televizyon izlemek  
Kitap okumak  
Dans etmek  
Sinemaya girmek  
HelpKullanıcının bir ifade ya da olguyla ilgili iki farklı konuda görüşlerini almak gerektiğinde bu soru tipi kullanılabilir. Bunun için Array (Dual Scale) soru tipi seçilmelidir. Gelişmiş seçenekler alanından 1. ve 2. ölçek başlıklarının tanımlanması gerekmektedir.


Bu anket şu anda etkin değil. Yanıtlarınız kaydedemeyeceksiniz.